Δράσεις - Προγράμματα

Εκπαιδευτικοί

1Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Προσχολικής, Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης σε προγράμματα Αγωγής Υγείας για την πρόληψη των εξαρτήσεων σε παιδιά δημοτικού – Εποπτεία.
Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχει στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων, την κατανόηση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και την εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης.

διαβάστε περισσότερα

Γονείς

3 Στόχος είναι η ενημέρωση και στήριξη των γονέων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του γονεϊκού τους ρόλου καθώς και η συμβουλευτική σε θέματα  ψυχοκοινωνικής τους στήριξης και  αναζήτησης νέων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών και εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας.

 

διαβάστε περισσότερα

Ευρύτερη Κοινότητα

5

Είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση σε επιστήμονες, φοιτητές ή σε ενδιαφερόμενο κοινό για θέματα σχετικά με τις εξαρτήσεις, αφού οι απόψεις που συχνά προβάλλονται με το μανδύα της επιστημονικής εγκυρότητας είναι αρκετές φορές αλληλοσυγκρουόμενες ή λανθασμένες.

Επίσης η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε δραστηριότητες πρόληψης, εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας.

Δείτε εκδηλώσεις της Σχεδίας

Μαθητές

2

Η ΣΧΕΔΙΑ, από το 1994, εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης για όλες τις σχολικές βαθμίδες. Σύγχρονες μελέτες και έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία αποτρέπει τους νέους από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (τσιγάρο, αλκοόλ και παράνομες ουσίες), ειδικά όταν τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες ζωής.

διαβάστε περισσότερα

Αιτήματα για βοήθεια

4

α) Συμβουλευτική σε γονείς, εφήβους, νέους κ.ά. με στόχο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και την αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών.

β) Παροχή στήριξης σε χρήστες, οικογένειες χρηστών και άλλο πληθυσμό.
Η «Σχεδία» δέχεται χρήστες παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών (όχι αλκοόλ) μετά από εκούσια προσέλευση για θεραπεία. Το θεραπευτικό πρόγραμμα είναι ανοιχτό, σε ατομική βάση και η συχνότητα των συναντήσεων εξατομικεύεται. Παρέχεται μεταθεραπευτική στήριξη για την πρόληψη της υποτροπής και για τη λειτουργική ενσωμάτωση των απεξαρτημένων στην ευρύτερη κοινωνία. Παρέχεται, επίσης, βοήθεια στις οικογένειες των χρηστών στα πλαίσια υποστηρικτικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας.

Ειδικές ομάδες πληθυσμού

6 α) Παρεμβάσεις σε φοιτητές Ανθρωπιστικών Σπουδών: Η παρέμβαση έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών, που ενδεχομένως θα αποτελέσουν μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, στη φιλοσοφία και μεθοδολογία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

β) Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας: Οι εργαζόμενοι στο χώρο υγείας μπορούν να διαδραματίσουν κύριο ρόλο στις πρωτοβάθμιες πρωτοβουλίες πρόληψης στα πλαίσια της κοινότητας, γιατί ιδιαίτερα αυτοί έρχονται σε άμεση επαφή με τον πληθυσμό, είναι αρκετά καλά κατανεμημένοι σε όλη την κοινότητα και συνήθως υπάρχει σεβασμός και εμπιστοσύνη απέναντί τους.

Top ^