Προγράμματα πρόληψης σε μαθητές Δημοτικού

diplwma1

 

προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων πρέπει να ξεκινούν πριν την ηλικία έναρξης της χρήσης. Κι αυτό γιατί από πολύ νωρίς τα παιδιά υιοθετούν στάσεις, προσδοκίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις απέναντι στις εξαρτήσεις.

Στόχοι των προγραμμάτων είναι:

  •  η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, διεκδικητικότητα, δεξιότητες αντίστασης, επίλυσης διαφορών, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων)
  • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η υιοθέτηση ενεργητικής στάσης ζωής
Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι:
α) «Ο Κήπος με τις 11 γάτες»
β) «Δεξιότητες για Παιδιά του Δημοτικού» και
γ) «Παιχνίδια Παιδιών»

Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους δασκάλους, στη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος.

Βραχείες παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Οι βραχείες παρεμβάσεις και τα προγράμματα μεγάλης διάρκειας στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών και στην αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στις εξαρτήσεις μέσω της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων (αυτογνωσία, επικοινωνία, αναγνώριση συναισθημάτων, αποδοχή διαφορετικότητας, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων κ.ά.) για το χειρισμό δύσκολων καταστάσεων που προηγούνται της εμφάνισης εξαρτητικών συμπεριφορών.

Αναλυτικότερα οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

α) Βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις με στόχο την ενημέρωση σε θέματα εξαρτήσεων και την κατάρριψη μύθων που σχετίζονται με αυτές (δίωρες παρεμβάσεις).

β). Προγράμματα για την πρόληψη των εξαρτήσεων (καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών, διαδικτύου) και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών: α) με την εφαρμογή του υλικού που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου ή β) με τα εκπαιδευτικά υλικά Αγωγής Υγείας για τη Β΄/θμια Εκπαίδευση «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις Εφήβων», «Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις 11 – 14 ετών).

Συμβουλευτική σε μαθητές Λυκείου

Η συμβουλευτική αφορά στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Παρέχεται μετά από αίτημα του σχολείου και περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις στελέχους του Κέντρου με μαθητές που το επιθυμούν. Το στέλεχος του Κέντρου. βρίσκεται στο σχολείο σταθερά μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των αιτημάτων. Η κάθε συνεδρία διαρκεί μια διδακτική ώρα. Αν κριθεί απαραίτητο, υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες.

Τα αιτήματα των μαθητών αφορούν συνήθως σε άγχος, κατάθλιψη, νευρική ανορεξία, διαταραχές συμπεριφοράς, κακοποίηση, παραμέληση, ψυχιατρικά προβλήματα στην οικογένεια, διαζύγιο, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι μαθητές με σοβαρά ψυχικά προβλήματα παραπέμπονται σε αρμόδιες υπηρεσίες (Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, κλπ.).