Κούτρας Β. «Έφηβοι και ουσίες: Το πέρασμα από τη δοκιμή στην εξάρτηση», 2ο Παγκύπριο Συνέδριο: «Από νέο σε νέο», ΚΕΝΘΕΑ, Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου, 2006.

Koutras V., Iliopoulou L. «Female heroin Users. The Contribution of an addicted partner», 14th European Congress of Psychiatry, Nice, 4-8 March, 2006.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Το προφίλ των γυναικών χρηστών ηρωίνης που απευθύνθηκαν στο Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.», 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα, 4-8 Μαΐου, 2006.

Κούτρας Β. «Ο ρόλος της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης», 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα 4-8 Μαΐου, 2006.

Koutras V., Iliopoulou L. «The Management of relapse in a outpatient individual program of addiction», WPA International Congress, Istanbul, 12-16 July, 2006.

Koutras V., Iliopoulou L. «Factors which contribute to a successful treatment outcome in a naltrexone program», 2nd European Association of Addiction Therapy Conference (EAAT) London, 6-8 July, 2006.

Iliopoulou L, Koutras V., Georgakas, P., Chajoudi T. “The management of psychiatric comorbidity in an outpatient individual therapy program of addiction”, 15th European Congress of Psychiatry (AEP), Madrid, Spain, 17-21 March, 2007.

Iliopoulou L, Koutras V., Thomos S., Fidi Er., Komninou K., Lagou D., Gonta S., Basogianni V. “Educating high school teachers in applying programs for the prevention of drug”, 15th European Congress of Psychiatry (AEP), Madrid, Spain, 17-21 March, 2007.

Iliopoulou L, Georgakas, P., Chajoudi T., Vassiliou C., Koutras V. «Expression and communication through body in withdrawal attempt”, 15th European Congress of Psychiatry (AEP), Madrid, Spain, 17-21 March, 2007.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Ο ρόλος της σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου στο χειρισμό της υποτροπής σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα απεξάρτησης», ΕΛΨΕ, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο, Κρήτης, 18 – 22 Απριλίου, 2007.

Iliopoulou L, Koutras V., Lagou D., Gonta S., Basogianni V. “A pilot prevention programme for high school students against racism and social exclusion”, ESCAP 13th International Congress, Florence, 25-29 August, 2007.

Iliopoulou L, Koutras V., Fidi E., Thomos S., Komninou K., Lagou D., Gonta S., Basogianni V. “Essential characteristics of a drug abuse therapeutic program for adolescents”, 3rd European Association of Addiction Therapy Conference-EAAT, Vienna, Austria, 10-12 September, 2007.

Iliopoulou L., Koutras V., Thomos S., Fidi Er., Komninou K., Lagou D., Gonta S.,Basogianni V. «Family involvement, an important adjunct to individual psychotherapy for drug abuse», 19th World Congress of World Association for Social Psychiatry -WASP, Prague, 21-24 October, 2007.

Iliopoulou L, Koutras V., Fidi E., Komninou K., Thomos S., Basogianni V., Gonta S., Lagou D. “Counseling Center for Combating Drug Abuse, A Center based on the Model of Network Community Services, 19th World Congress of World Association for Social Psychiatry-WASP, Prague, 21-24 October, 2007.

Κούτρας Β. «Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της αντίληψης του κοινού για τα ναρκωτικά», 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενικό Νοσοκομείο, Κοινωνία & Ψυχιατρική, Ιωάννινα, 13-16 Δεκεμβρίου 2007.