Ηλιοπούλου Λ., Κούτρας Β. «Χαρακτηριστικά των χρηστών που ζήτησαν βοήθεια στο Συμβουλευτικό Σταθμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14-18 Μαΐου, 2004.

Κούτρας Β. «Ατομικού τύπου θεραπευτικές προσεγγίσεις σε εξωτερική βάση. Μια νέα αναγκαιότητα;», Στρογγυλή Τράπεζα «Προγράμματα Ανοικτής Θεραπείας εξαρτημένων ατόμων-Σύγχρονες τάσεις και Προοπτικές», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14-18 Μαΐου, 2004.

Κούτρας Β. «Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων: Ένα παράδειγμα κοινωνικής δικτύωσης», Ημερίδα: Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή και Πρόληψη», Περιστέρι, 7 Ιουνίου, 2004.

Iliopoulou L., Koutras V., Komninou K., Thomos S., Fidi E. «Consultation Programs: a strategy of primary prevention of drug abuse focusing on family relationships», Florence, 10-13 November, 2004.

Iliopoulou L., Koutras V., Fidi E., Thomos S., Komninou K. «A pilot drug use prevention program for high school students», Florence, 10 – 13 November, 2004.

Koutras V., Iliopoulou L., Thomos S., Komninou K., Fidi E. «An outpatient individual therapy program of addiction», Round Table: «Crisis Management and Social Re-entry», 10th European Conference on Rehabilitation and Drug Policy, Hersonissos, Crete, 10-14 May, 2005.

Koutras V., Iliopoulou L., Thomos S., Komninou K., Fidi E. «Evaluation of a psychosocial health seminar in groups of university students», 10th European Conference on Rehabilitation and Drug Policy, Hersonissos, Crete, 10-14 May, 2005.

Koutras V., Iliopoulou L., Thomos St., Fidi Er., Komninou K. «Characteristics of addicts Visited a Counselling Center for drug abuse», 8th World Congress of Biological Psychiatry, Vienna, June 28 – July 3, 2005.

Koutras V., Iliopoulou L., Fidi Er., Komninou K., Thomos St. «Prescription of naltrexone to heroin users in a individual Program», 8th World Congress of Biological Psychiatry, Vienna, June 28-July 3, 2005.

Koutras V., Iliopoulou L., Komninou K., Thomos St., Fidi Er. «Preventive intervention, concerning drug abuse in high school Students», 28th Congress of the World Federation for Mental Health, Equity and Mental Health, Cairo, 4-8 September, 2005.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Γκόντα Σ., Θώμος Στ., Λαγού Δ., Μπασογιάννη Β., Κομνηνού Κ., Φείδη Ερ. «Κέντρα Πρόληψης: Πολυδιάσταση ή Πολυδιάσπαση», 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Λάρισα, 9-12 Νοεμβρίου, 2005.

Κούτρας Β., Φείδη Ερ., Ηλιοπούλου Λ., Γκόντα Σ., Θώμος Στ., Κομνηνού Κ., Λαγού Δ., Μπασογιάννη Β. «Εκπαιδευτικοί: Αναγκαία αλλά ικανή συνθήκη στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας;», 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Λάρισα, 9-12 Νοεμβρίου, 2005.

Κούτρας Β. «Η αξιολόγηση, χρήσιμο εργαλείο ή παγίδα για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης;», 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Λάρισα, 9-12 Νοεμβρίου, 2005.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Ο ρόλος της θεραπευτικής συμμαχίας στην θεραπεία της τοξικοεξάρτησης», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου, 2005.

Κούτρας Β. «Χρήση ουσιών κατά την εφηβεία», 3ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συμπόσιο Ηπείρου, Ιωάννινα, 8-10 Δεκεμβρίου, 2005.