Κούτρας Β., Φείδη Ε., Ηλιοπούλου Λ., Κομνηνού Κ., Θώμος Σ. «Συμβουλευτική Παρέμβαση σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για προβλήματα στην Οικογένεια», Πανελλήνιο Συνέδριο: Η Ελληνική Οικογένεια, Αθήνα 3-6 Οκτωβρίου, 2002.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές Γυμνασίου. Άσπρο – Μαύρο, Το βιβλίο της ζωής», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου, 2002.

Κούτρας Β., Φείδη Ε., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Ηλιοπούλου Λ. «Άσπρο-Μαύρο, Το βιβλίο της ζωής. Πιλοτικό Πρόγραμμα σε μαθητές Γυμνασίου», 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ιωάννινα, 26-29 Μαρτίου, 2003.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Κομνηνού Κ., Θώμος Σ., Φείδη Ε. «Συμβουλευτική Παρέμβαση από ειδικούς στο χώρο του σχολείου, 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ιωάννινα, 26-29 Μαρτίου, 2003.

Κούτρας Β., Φείδη Ε., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Ηλιοπούλου Λ. «Αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος: Άσπρο-Μαύρο, Το βιβλίο της ζωής», 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ιωάννινα, 26-29 Μαρτίου, 2003.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Αξιολόγηση συμβουλευτικής παρέμβασης από ειδικούς σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος, 21-4 Μαΐου, 2003.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Το προφίλ των ουσιοεξαρτημένων ατόμων – νέες θεραπευτικές ανάγκες» Στρογγυλή Τράπεζα: «Ουσιοεξαρτήσεις: Κλινικά Προβλήματα και Απαντήσεις», Επιστημονική Συνάντηση Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 07 – 09 Νοεμβρίου, 2003.