Κούτρας Β. «Παρεμβάσεις Δευτερογενούς Πρόληψης στα πλαίσια λειτουργίας ενός Κέντρου Πρόληψης (Η εμπειρία του Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.)», 4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, Ηράκλειο, 24-27 Οκτωβρίου, 2000.

Κούτρας Β. Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Αξιολόγηση Πιλοτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας για την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές Λυκείου», Ηράκλειο, 24-27 Οκτωβρίου, 2000.

Koutras V. «Consultancy Services to Students within the School Premises» VIII Annual Conference of the European Association for Counseling (E.A.C.), Athens, 20-23 September, 2001.