Ευαγγέλου Α., Καλφακάκου Β., Γεωργάκας Π., Κούτρας Β., Βεζυράκη Π., Ηλιοπούλου Λ., Λιασκό Ρ., Βαδαλούκα Α. «Η δράση των αντιοξειδωτικών σε επώδυνα σύνδρομα», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ελευθέρων ριζών και οξειδωτικού στρες, Ιωάννινα, 1-3 Οκτωβρίου, 1998.

Koutras V., Fidi E., Komninou K., Thomos S., Iliopoulou L. «A program on drug abuse prevention for high school students», World Psychiatric Association, Regional Congress, Preventive Psychiatry, Athens, 24-28 February, 1999.

Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Ομάδες γονέων στα πλαίσια της Πρωτογενούς Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών από νέους», Πανελλήνιο Πανεπιστημονικό Συνέδριο Σχολών Γονέων. Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου,1999.