Η Επιστημονική Επιτροπή προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα της Συνάντησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Προφορική Ανακοίνωση

Β) Βιωματικό Εργαστήριο

Γ) Αναρτημένη Ανακοίνωση

 

Κριτήρια για την επιλογή των εργασιών:

Α) Εργασίες με την μορφή προφορικής ανακοίνωσης:

Επειδή ο αριθμός των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι περιορισμένος θα τηρηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

-  να αναφέρονται σε πρόσφατες δράσεις (τελευταία διετία),

-  να παρουσιάζουν νέες παρεμβάσεις ή υλικά,

-  να θέτουν προβληματισμούς στα θέματα της Συνάντησης,

-  να αποτελούν καλή πρακτική και

-  να είναι σύντομες (η διάρκειά τους να είναι αυστηρά έως 10 λεπτά)

Β) Εργαστήρια:

Τα βιωματικά εργαστήρια:

- να έχουν ως στόχο είτε την ανταλλαγή της  δουλειάς μας (τεχνικές,  εργαλεία, υλικά κ.λ.π.) είτε την εμψύχωση και ανατροφοδότηση των στελεχών πρόληψης,

- να έχουν βιωματικό χαρακτήρα,

- να δίνουν ερεθίσματα για συζήτηση-προβληματισμό σε θέματα της Συνάντησης και

- να είναι ολοκληρωμένες και ήδη εφαρμοσμένες παρεμβάσεις ή προγράμματα κατά προτίμηση μέσα από μια καινοτόμο προσέγγιση

Γ) Αναρτημένες ανακοινώσεις:

- να είναι παρεμβάσεις βραχείας κυρίως διάρκειας

- να είναι προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί ήδη στο παρελθόν

- να είναι προγράμματα που είναι στην φάση του σχεδιασμού

 

Όροι για την υποβολή περίληψης

Παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας πως στην υποβολή προτάσεων για συμμετοχή με Ανακοίνωση ή Βιωματικό  εργαστήριο θα ισχύσουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

    • Κάθε φορέας ή οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλει έως τρεις (3) προτάσεις για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
    • Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει έως  (2) προτάσεις, στις οποίες το όνομά του να αναγράφεται πρώτο (να είναι ο κύριος εισηγητής/εισηγήτρια), για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
    • Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να περιλαμβάνεται το όνομά του – σε οποιαδήποτε σειρά εκτός από πρώτο – σε απεριόριστο αριθμό προτάσεων για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.
    • Κάθε σύνεδρος και κάθε φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις για πραγματοποίηση βιωματικού εργαστηρίου.
    • Προϋπόθεση για την υποβολή περιλήψεων είναι η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής.

Η Επιστημονική Επιτροπή  θα ενημερώσει σε εύθετο χρόνο τους ενδιαφερόμενους εάν η πρότασή τους έγινε αποδεκτή ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες  που αναγράφονται στα συνημμένα Δελτία Υποβολής Περιλήψεων για Προφορικές και  Αναρτημένες Ανακοινώσεις καθώς και Προτάσεων για πραγματοποίηση Εργαστηρίου.

Για τις οδηγίες προς τους Συγγραφείς πατήστε εδώ:

οδηγίες

Για να συμπληρώσετε το δελτίο υποβολής περίληψης πατήστε εδώ:

 Υποβολή περίληψης - πρότασης