Σε ζωντανή μετάδοση παρουσιάζονται οι εργασίες  της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης.

Αναλυτικότερα μπορείτε να παρακολουθήσετε:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Αμφιθέατρο 1ου 9:00 – 10:30 Ανάδειξη και υποστήριξη της δουλειάς των φορέων Πρόληψης
Αίθουσα Α 9:00 – 10:30 Πρώιμες παρεμβάσεις πρόληψης
Αίθουσα Β 9:00 – 10:30 Δημιουργώντας συνθήκες κοινότητας
Αμφιθέατρο 1ου 10:45 – 12:15 Η πρόληψη ως παράγοντας αλλαγής
ΣΑΒΒΑΤΟ
Αμφιθέατρο 1ου 9:00 – 10:30 Προγράμματα πρόληψης σε εφήβους
Αίθουσα Α 9:00 – 10:30 Επικεντρωμένες παρεμβάσεις πρόληψης
Αίθουσα Β 9:00 – 10:30 Παρεμβαίνοντας σε νέα φαινόμενα
Αμφιθέατρο 1ου 10:45 – 12:15 Η πρόληψη σήμερα, νέες συνθήκες, νέες ανάγκες, νέες δεξιότητες
ΚΥΡΙΑΚΗ
Αμφιθέατρο 1ου 11:00-12:30 Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδων εργασίας – Σχολιασμός – Σύνθεση