Προγράμματα Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

www.psychothes.gr/dependence.asp#

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Α.Π.Θ. – ΟΚΑΝΑ)

http://selfhelpgreece.wordpress.com/

http://selfhelp.web.auth.gr/home.htm

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

www.kethea.gr

Μονάδες Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

www.18ano.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

www.ektepn.gr

Σωματείο Στελεχών Πρόληψης

http://prolipsiworkers.blogspot.gr/