Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αθήνα 2000
ΕΠΙΨΥ

sizefivonΤο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τρία βιβλία: Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό, Βιβλίο για τον καθηγητή και Τετράδιο για το μαθητή και χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από επαγγελματίες στον χώρο της πρωτογενούς πρόληψης.

Απευθύνεται σε εφήβους της ηλικίας Α’ έως Γ’ Λυκείου.

Ανάλογα με την ομάδα – τάξη, τα θέματα που εισάγει έχουν να κάνουν με την ταυτότητα, της επικοινωνία, τα συναισθήματα, την αντίσταση στην επιρροή των συνομηλίκων, τον έρωτα, την ελευθερία, την εξάρτηση, τον κόσμο των ενηλίκων κ.ά.

Το μοντέλο παρέμβασης στηρίζεται στις μεθόδους ενεργητικής μάθησης που εξελίσσεται μέσω των σταδίων του κύκλου:Ενεργώ – Βιώνω – Ανταλλάσσω Εμπειρίες – Κατανοώ – Γενικεύω – Εφαρμόζω.