Το 1ο Γυμνάσιο επί σκηνής»

Πρόγραμμα «Σχολεία χωρίς Σύνορα»

1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων

5 Απριλίου 2009

1gimnasio