Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών & την Προαγωγή της Υγείας, Αθήνα 2000

ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ

paixnidiaΤο εκπαιδευτικό υλικό «Παιχνίδια Παιδιών» – μέσω του παιγνιδιού – διαπραγματεύεται τις πιθανές συγκρούσεις που βιώνουν τα άτομα μικρής ηλικίας.

Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, με τη βοήθεια του δασκάλου, να επιλύσουν τις συγκρούσεις με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αναπτύξουν ικανότητες επιλογής και λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής, έτσι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους κατακτώντας σταδιακά αυτονομία και υπευθυνότητα και να προχωρήσουν με λιγότερες δυσκολίες στην περίοδο της εφηβείας.