Είναι διαπιστωμένη η ανάγκη για επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση σε επιστήμονες, φοιτητές ή σε ενδιαφερόμενο κοινό για θέματα σχετικά με τις εξαρτήσεις, αφού οι απόψεις που συχνά προβάλλονται με το μανδύα της επιστημονικής εγκυρότητας είναι αρκετές φορές αλληλοσυγκρουόμενες ή λανθασμένες.

Επίσης η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε δραστηριότητες πρόληψης, εκπαίδευση είναι καθοριστικής σημασίας.

Δείτε εκδηλώσεις της Σχεδίας