Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία»
Καμπέρειο Πνευματικό Ίδρυμα, Παπαδοπούλου 11 – 3ος Όροφος
45444 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 25595
fax: 26510 33649
email: sxedia@otenet.gr