Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας – Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Αθήνα 1996

semgoneisΤο εγχειρίδιο «Επικοινωνία στην οικογένεια» απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο χώρο της πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες που στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς σε βασικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την ψυχοκοινωνική ωριμότητα των παιδιών τους και να τους βοηθήσουν να βρουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της οικογενειακής ζωής.

Τα θέματα που διαπραγματεύεται το υλικό αφορούν στις ενότητες: «Εξαρτήσεις», «Επικοινωνία», «Αυτοεκτίμηση», «Συναισθήματα».

Η επεξεργασία των θεμάτων που προτείνονται από το υλικό γίνεται με βιωματικό τρόπο.