Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Προσχολικής, Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης σε προγράμματα Αγωγής Υγείας για την πρόληψη των εξαρτήσεων– Εποπτεία

Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχει στόχο την ευαισθητοποίησή τους γύρω από το πρόβλημα των εξαρτήσεων, την κατανόηση αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και την εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικά υλικά πρόληψης.

H υλοποίηση των προληπτικών προγραμμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είναι αποτελεσματικότερη, λόγω της σταθερής σχέσης τους με τους μαθητές. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στο έργο της πρόληψης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σχολείου που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης εκπαιδεύονται στο υλικό: «Βήματα για τη ζωή. Πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για το Νηπιαγωγείο».

Oι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας Εκπαίδευσης εκπαιδεύονται στα υλικά:

α) «Ο κήπος με τις 11 γάτες».

β) «Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού».

γ) «Παιχνίδια παιδιών»

Οι εκπαιδευτικοί Β΄/θμιας Εκπαίδευσης εκπαιδεύονται σε:

α) Υλικό που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών) σε μαθητές Γυμνασίου.

β) Εκπαιδευτικό υλικό «Στηρίζομαι στα πόδια μου».

γ) Εκπαιδευτικό υλικό «Συζητήσεις Εφήβων»

δ) Εκπαιδευτικό υλικό «Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές σχέσεις 11 – 14 ετών)

Στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα στα σχολεία τους, παρέχεται εποπτεία από τα στελέχη του Κέντρου, ώστε να έχουν την απαραίτητη στήριξη στο έργο τους.