Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις Σχεδίας

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός κοινωνικού φαινομένου όπως είναι οι εξαρτήσεις θα πρέπει να γίνει συνείδηση στην κοινότητα ότι το θέμα αφορά τον καθένα μας και όχι μόνο τις ομάδες υψηλού κινδύνου και τους ειδικούς. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε δραστηριότητες πρόληψης.
 

[columnpost]