α) Συμβουλευτική σε γονείς, εφήβους, νέους κ.ά. με στόχο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και την αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών.

β) Παροχή στήριξης σε χρήστες, οικογένειες χρηστών και άλλο πληθυσμό.
Η «Σχεδία» δέχεται χρήστες παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών (όχι αλκοόλ) μετά από εκούσια προσέλευση για θεραπεία. Το θεραπευτικό πρόγραμμα είναι ανοιχτό, σε ατομική βάση και η συχνότητα των συναντήσεων εξατομικεύεται. Παρέχεται μεταθεραπευτική στήριξη για την πρόληψη της υποτροπής και για τη λειτουργική ενσωμάτωση των απεξαρτημένων στην ευρύτερη κοινωνία. Παρέχεται, επίσης, βοήθεια στις οικογένειες των χρηστών στα πλαίσια υποστηρικτικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας.